lexicon

Στην σελίδα αυτή θα φτιάξουμε σιγά-σιγά το λεξικό μας. Θα εμπλουτίζεται συνέχεια με νέους όρους και με μετάφραση από άλλες γλώσσες.

ΠΛΕΞΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΟΝΑΚΙ  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ch=chain= (αλυσίδα από) γ.σ.α. (γαϊτανάκια στον αέρα)

dc= double crochet=ποδ.= ποδαράκι

dtr=double treble crochet=τριπλό ποδ.=τριπλό ποδαράκι

hdc=half double crochet=μισό ποδ.=μισό ποδαράκι

hk= hook=βελονάκι

gauge= μέτρηση δείγματος

lp=loop=θηλιά

row=σειρά

sl st=slip stitch=β.γ.=βουβό γαϊτανάκι

sc=single crochet=άρ.γ.= άρριχτο γαϊτανάκι

sk=skip=αφήστε άπλεχτο

st/sts=stitch/stitches=π=πόντος/πόντοι

tr= treble crochet=διπλό ποδ.=διπλό ποδαράκι

ΠΛΕΞΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΟΝΑΚΙ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

augm=augmenter=(κάνω) αύξηση

boucle=θηλιά

bride=ποδ.=ποδαράκι

chainette/maille en l’ air=(αλυσίδα από) γ.σ.α. (γαϊτανάκια στον αέρα)

crochet=βελονάκι

chantillon=μέτρηση δείγματος

demi bride=μισό ποδ.=μισό ποδαράκι

dim=diminuer=(κάνω) μείωση

double bride= διπλό ποδ.=διπλό ποδαράκι

échantillon= δείγμα

faire du crochet=πλέκω με το βελονάκι

maille=πόντος

maille serrée=άρ.γ.= άρριχτο γαϊτανάκι

passer=αφήνω άπλεχτο

petite maille=β.γ.=βουβό γαϊτανάκι

précédent=προηγούμενος/η

rang=σειρά

suivant=επόμενος/η

ΠΛΕΞΙΜΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Approx= approximately= περίπου

Beg = beginning =Αρχή/αρχίζοντας
ΒΟ = Bind off=Κλείνω πόντους

Cable=Κοτσίδα
Cn = cable needle= Βοηθητική βελόνα για κοτσίδες
CO= cast on =Ρίχνουμε πόντους (είτε στην αρχή του πλεκτού είτε ενδιάμεσα)
Cont (continue)= συνεχίστε/συνέχεια

Dec = decrease= Μειώστε/μείωση
DPN/dpn= double pointed needles= Βελόνες με δύο μύτες, καλτσοβελόνες

Garter st=garter stitch= Πλέξη Μους
Gauge/tension= Μέτρηση δείγματος

Inc = increase= Αυξήστε/αύξηση

K= knit= Καλή
K2tog=knit 2sts together = Μείωση 1 πόντου με κλίση προς τα δεξιά, πλέκοντας 2 πόντους μαζί Καλή
Kfb = knit into front and back =Κάνουμε Αύξηση 1 πόντου πλέκοντας τον πόντο Καλή, χωρίς  να τον αφήσουμε να πέσει από την αριστερή βελόνα και ξαναπλέκουμε τον ίδιο πόντο Καλή, βάζοντας τη δεξιά μας βελόνα στην πίσω μεριά του. Τώρα έχουμε 2 πόντους στην δεξιά μας βελόνα, που προέρχονται από τον πόντο που μόλις πλέξαμε διπλό.
Ktbl=knit through the back loop =Πλέκουμε Καλή στριφτά(=βάζοντας την δεξιά μας βελόνα στο πίσω μέρος της θηλιάς)
Kwise = knitwise =  όπως θα κάναμε αν επρόκειτο να πλέξουμε καλή

M1= make one = Αύξηση κατά 1 πόντο. Επειδή υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το πετύχουμε αυτό, συνήθως οι σχεδιαστές μας καθοδηγούν ως προς τον τρόπο που προτιμούν με βάση το σχέδιό τους.

Moss stitch=Διπλό πουαντερί

Needle =Βελόνα

Patt = pattern= σχέδιο, πλέξη
PM = place marker =Τοποθετήστε Δείκτη
P= purl =Ανάποδη
P2tog =purl 2sts together=  Μείωση 1 πόντου, πλέκοντας πόντους μαζί Ανάποδη
Pfb = purl into front and back =Αύξηση 1 πόντου που την πλέκουμε όπως και στην περίπτωση Kfb, με τη διαφορά ότι πλέκουμε τους πόντους Ανάποδη.
Ptbl=purl through the back loop =Πλέκουμε Ανάποδη στριφτά(=στο πίσω μέρος της θηλιάς)
Pwise = purlwise =σαν να επρόκειτο να πλέξουμε Ανάποδη

Rem = remaining= υπόλοιπο/οι
RM = remove stitch marker= Αφαιρέστε τον Δείκτη
Rep = repeat= επαναλαμβάνω/επανάληψη
Rev st st = reverse stockinette stitch= Ανάποδο ζέρσεϋ
Rib =Λάστιχο
Round =Γύρος , σειρά, όταν πλέκουμε κυκλικά
Row =Σειρά

RS=right side= Καλή Πλευρά του πλεκτού

Seed stitch =Πουαντερί
Skpo=slip, knit, pass slipped st over = Μείωση 1 πόντου με σαφή κλίση προς τα αριστερά, που πλέκεται ως εξής: Περνάμε 1 πόντο άπλεκτο στην δεξιά βελόνα, πλέκουμε τον επόμενο πόντο Καλή, περνάμε τον άπλεκτο από πάνω του (στην ουσία ό,τι κάνουμε και στο Απλό Κλείσιμο)
Sskp=sk2po= slip two stitches as if to knit, K1, pass the two slipped stitches over= Μείωση 2 πόντων, με φορά προς το κέντρο, ως εξής: περνάμε 2 πόντους στην δεξιά βελόνα, άπλεκτους και με φορά όπως αν επρόκειτο να τους πλέξουμε Καλή , πλέκουμε τον επόμενο πόντο Καλή, περνάμε τους άπλεκτους από πάνω του.
Ssk=slip, slip, knit= Μείωση 1 πόντου με ελαφριά κλίση προς τα αριστερά, ως εξής: περνάμε στην δεξιά βελόνα τους επόμενους 2 πόντους σαν να επρόκειτο να πλέξουμε Καλή, τους επαναφέρουμε στην  στην Αριστερή βελόνα, και τους πλέκουμε μαζί Καλή στριφτά(βάζοντας την βελόνα στο πίσω μέρος της θηλιάς)
St/sts= stitch/stitches= Πόντος/πόντοι
SM = slip marker= μεταφέρουμε τον Δείκτη
St st= stockinette stitch= Πλέξη Ζέρσεϋ

Swatch=Δείγμα

Wyib = with yarn in back= με το νήμα  πίσω από το πλεκτό
Wyif = with yarn in front= με το νήμα μπροστά από το πλεκτό
W&T = wrap and turn= Τεχνική που χρησιμοποιείται στις κοντές σειρές (τυλίγω και γυρνάω)
WS = wrong side= Η ανάποδη πλευρά του πλεκτού

Yo= yarn over= Ζετέ(Αύξηση 1 πόντου)

ΠΛΕΞΙΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

1 rg end 1 σειρά Καλή
1 rg env 1 σειρά Ανάποδη
aiguille Βελόνα
aiguille à tricoter Βελόνα πλεξίματος
aiguille auxiliare Βοηθητική βελόνα
aiguille circulaire Κυκλική βελόνα
aiguille droite Δεξιά βελόνα
aiguille gauche Αριστερή βελόνα
alternativement εναλλάξ
arrête maille Παραμάνα συγκράτησης πόντων
arrêter τελειώστε
assembler ενώστε
augmentation αύξηση
augmenter αυξάνω
avant πριν
ayant έχοντας
bord en chainette ούγια
bordure άκρη/μπορντούρα
bordures de devant Μπορντούρα μπροστά
boucle θηλιά
bouton(s) Κουμπί/ά
boutonnier κουμπότρυπα
brun καφέ χρώμα
casser le fil Κόβω το νήμα
ce point s’execute avec un n. de m. div par X plus X m. Εργαζόμαστε πλέκοντας σε πολλαπλάσιο Χ συν Χ πόντων
chaque κάθε
col γιακάς
comme όπως
commencant αρχίζοντας

(συνεχίζεται…)

One thought on “lexicon

  1. Pingback: ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΛΕΞΙΜΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ | maria zilakou

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.